MAURI ORA - To be well and live a complete life of Health

MAURI TAU - To hold on to and sustain this life of Health

WHĀNAU RANGATIRATANGA

PUTTING WHĀNAU PROSPERITY & WELLBEING AT THE CENTRE NGĀ HOE ARATAKI O WHĀNAU ORA

 

1. The Whānau are Culturally Secure

Te Ao Māori: Kei te mātau pai te Whānau ki tō rātou ake Ao Māori.

Whānau are secure with their knowledge base of their māori world view.

“Kia mau ki tō Māoritanga”


 

2. The Whānau are Healthy

Toioranga: Kei te pai rawa atu te toioranga o te whānau.

Whānau are completely healthy in every aspect.

“Tihei mauri ora”


 

3. The Whānau are Nurturers

Kaitiakitanga: Kei te iaki pai te whānau i a rātou anō.

Whānau are nurturing each other.

“Ko au, ko koe, ko koe, ko au”


 

4. The Whānau are Economically Secure

He Whai Rawa: Kei te whai rawa hei oranga mō te Whānau.

Whānau are economically secure or entrepreneurial in gaining wealth.

“Tangata tū, tangata ora”


 

5. The Whānau are Knowledgeable

Te Mātauranga: Kei te whai mātauranga hei painga mō te whānau.

Whānau are knowledgeable in all aspects of their lives.

“Ko te manu e kai ana te mātauranga nōnā te ao”


 

6. The Whānau are Leaders

Te Rangatiratanga: Kei te whakatipu rangatira hei painga mō te whānau.

Whānau are growing leadership for themselves and their community.

“Inā te mahi, he rangatira”Back to TOP