OUR KAWENATA

AS A MĀORI BUSINESS COLLECTIVE

WHAKATAU-Ā-KĪ:

He aha te mea nui o tēnei ao?
He tangata, he tangata, he tangata


What is the most important thing in this world?
It is people, it is people, it is people.

  -  WHANAUNGATANGA - Quality Relationships

  -  RANGATIRATANGA - Quality Leadership

  -  MANAAKITANGA - Respect

  -  KOTAHITANGA - SolidarityBack to TOP