This is an image with a text description

OUR KAWENATA

AS A MĀORI BUSINESS COLLECTIVE

WHAKATAU-Ā-KĪ:

He aha te mea nui o tēnei ao?
He tangata, he tangata, he tangata

What is the most important thing in this world?
It is people, it is people, it is people.

  –  WHANAUNGATANGA – Quality Relationships

  –  RANGATIRATANGA – Quality Leadership

  –  MANAAKITANGA – Respect

  –  KOTAHITANGA – Solidarity