This is an image with a text description

CommunityNet Aotearoa

Welcome to www.community.net.nz, an information sharing resource for NZ community and voluntary groups. Here you’ll find guides, news and tools for and by clubs, groups, charities, trusts, hapū & iwi.

VISIT WEBSITE


This is an image with a text description

Ngai Te Rangi

VISION

“Ko Ngāi Te Rangi e u ana ki te kaupapa o te tino rangatiratanga hei ara tika mo te Iwi Māori”

“To uphold the mana and tino rangatiratanga of Ngāi Te Rangi Iwi”

This will be achieved through sustaining and maintaining the Rūnanga as the recognised trusted vehicle for Ngāi Te Rangi Iwi decision making processes and for the custodianship of Ngāi Te Rangi collective resources

MISSION STATEMENT

“To advance the cultural, economic, social, environmental, educational and political development of Ngāi Te Rangi”

p. 07 07 575 376   f. 07 575 3721

VISIT WEBSITE


This is an image with a text description

Ngati Ranginui

Ko Mauao te Maunga  |  Mauao is the Mountain

Ko Takitimu te Waka  |  Takitimu is the ancestral Canoe

Ko Te Awanui te Moana  |  Te Awanui is our sea

Ko Ngati Ranginui te Iwi  |  Ngati Ranginui is our Iwi

Ko Tamatea Arikinui te Tangata  |  Tamatea Arikinui is our Ancestor

p. 07 571 0934   f. 07 577 6268

VISIT WEBSITE


This is an image with a text description

Ngāti Pukenga – te iwi

Nau mai haere mai ki Ngati Pukenga!!

Tēnā rā koutou katoa e te tini e te mano! Whakatau mai rā ki tēnei paetuku tūhonohono nei i a tātou ngā uri o Pukenga, tēnā koutou, tēnā koutou, a, tēnā tātou e huihui mai nei.

VISIT WEBSITE


This is an image with a text description

Waitaha

Waitaha are the descendants of our tupuna Hei and his son Waitaha. They were both aboard the waka Te Arawa when Te Arawa arrived at Maketu. Although many of the sons of Waitaha settled throughout Aotearoa, the people of Waitaha remained.  Hei Marae is located at Motungarara, Manoeka Road, Te Puke, Bay of Plenty, NZ.

VISIT WEBSITE


This is an image with a text description

Ngai Tūhoe

Our People  |  Our Home

Te Matemateaone  |  Our oneness  |  Our togetherness

VISIT WEBSITE